Các tài liệu

Tất cả ở một địa điểm

Bạn cần điền thông tin gì trong các dịch vụ của chúng tôi? Chúng tôi đã chuẩn bị các tài liệu quan trọng nhất cho bạn rõ ràng ở một nơi.

Tài liệu để tải về

PO

giấy ủy quyền thỏa thuận kiểm soát két chung - dành cho pháp nhân

FO

giấy ủy quyền thỏa thuận kiểm soát két chung - dành cho thể nhân

OSVČ

giấy ủy quyền thỏa thuận kiểm soát két chung- dành cho người kinh doanh tự do

PO

giấy ủy quyền đàm phán hợp đồng thuê - dành cho pháp nhân

FO

giấy ủy quyền đàm phán hợp đồng thuê - dành cho thể nhân

OSVČ

giấy ủy quyền đàm phán hợp đồng thuê - dành cho người kinh doanh tự do

VSP

điều khoản và điều kiện chung

Ceny

bảng giá

Man

hướng dẫn sử dụng

NAB

Tổng quan về hộp ký gửi an toàn

Tôi cần gì để sắp xếp hợp đồng mới?

minh nhân dân hoặc hộ chiếu

minh nhân dân hoặc hộ chiếu

thoại di động

thoại di động

chỉ email

chỉ email

mặt hoặc thẻ tín dụng

mặt hoặc thẻ tín dụng

Bạn cần lời khuyên?

Bạn cần lời khuyên?

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ khách hàng hoặc viết email. Bạn cũng có thể sử dụng hình thức liên lạc của chúng tôi.

Mâu liên hệ

Đặt thuê
két an toàn