Height5cm
Box S
Height8.8cm
Box M
Height12.3cm
Box L
Height15.8cm
Box XL
Height18.6cm
Box XXL
Tôi cần gì để sắp xếp hợp đồng mới?
Icon
Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
Icon
Điện thoại di động
Icon
địa chỉ email
Icon
tiền mặt hoặc thẻ tín dụng

Bạn có thể đặt hàng két an toàn trực tuyến hoặc trực tiếp tại trung tâm khách hàng của chúng tôi theo địa chỉ Na Poříčí 17, Prague 1

Đặt hàng két an toàn trong vòng 2 phút.

Chúng tôi chỉ cần tên và số điện thoại của bạn.

Tài liệu để tải về
PO
giấy ủy quyền thỏa thuận kiểm soát két chung - dành cho pháp nhân
FO
giấy ủy quyền thỏa thuận kiểm soát két chung - dành cho thể nhân
OSVČ
giấy ủy quyền thỏa thuận kiểm soát két chung- dành cho người kinh doanh tự do
PO
giấy ủy quyền đàm phán hợp đồng thuê - dành cho pháp nhân
FO
giấy ủy quyền đàm phán hợp đồng thuê - dành cho thể nhân
OSVČ
giấy ủy quyền đàm phán hợp đồng thuê - dành cho người kinh doanh tự do
điều khoản và điều kiện chung
bảng giá
hướng dẫn sử dụng
Tổng quan về hộp ký gửi an toàn
###message