Chúng tôi luôn dẫn đầu

 • Tham số
 • Giờ mở cửa
 • Lớp an toàn
 • Tiết kiệm tiền mặt
 • Tốc độ vận hành
 • Theo quyết định
 • Hồ sơ trong sổ đăng ký Ngân hàng Quốc gia Séc, nơi các giám đốc điều hành, cảnh sát và công chứng viên có thể kiểm tra.
 • Sẵn sàng
 • Bảo hiểm
 • Dịch vụ phụ trợ
 • Giá
 • 24SAFE
 • 24/7
 • 10
 • Không hạn chế
 • Trong vòng 5 phút
 • Truy cập ẩn danh
 • Không
 • Chi nhánh ở trung tâm Praha
 • Có (bao gồm bảo hiểm tiền mặt)
 • Kiểm tra vân tay, tin nhắn thông báo
 • Chúng tôi đảm bảo giá tốt hơn
 • Ngân hàng
 • 8-16h các ngày làm việc
 • 5
 • Bị cấm
 • Trong vòng 15 phút
 • Kiểm tra danh tính
 • Nhiều nhánh
 • -
 • od 1000 Kč
Đặt thuê két an toàn