Làm thế nào để thiết lập một két an toàn?

Két an toàn có thể được thiết lập online hoặc trực tiếp tại chi nhánh 24SAFE khi xuất trình các tài liệu cá nhân. Người thuê phải có điện thoại di động, cung cấp địa chỉ e-mail và trả tiền thuê tại chỗ, bằng tiền mặt hoặc bằng thẻ.

Đọc thêm
Đặt thuê két an toàn
Trực tuyến online
  • Chỉ mất 5 phút
  • Thông tin cá nhân – họ tên, chỗ ở, hòm thư điện tử email, số điện thoại
TRỰC TIẾP
  • Ghé qua trung tâm khách hàng
  • Hòm thư điện tử email, số điện thoại
  • Chứng minh thư/ hộ chiếu/ thẻ vĩnh trú
Bảo mật thông tin cá nhân.

Bên cho thuê sẽ xử lý dữ liệu cá nhân và các dữ liệu khác của Bên thuê có được liên quan đến việc ký kết Thỏa thuận cho thuê theo luật hiện hành. Bằng cách xác nhận Thỏa thuận cho thuê, Bên thuê đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của Người cung cấp được cung cấp được thu thập và xử lý theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR).

###message