Những lợi thế của 24SAFE

NONSTOP tiếp cận

Hạng an toàn 10.

Riêng biệt

Bảo hiểm két

Cất giữ những gì vào két

Tiền mặt

Đồ quí giá

Đầu tư

Hợp đồng và cổ phần

Tài liệu

Chìa khóa phụ

Dữ liệu và mật mã

Hình ảnh

Giấy tờ

Những bộ sưu tầm

Thiết bị điện tử nhỏ

Huy chương và bằng cấp

Đặt két an toàn

Quí khách cần giúp đỡ với việc chọn két an toàn?
Hãy gọi nonstop trợ giúp bằng điện thoại

+420 222 866 866

Những thông tin cơ bản

24SAFE thực hiện việc cho thuê những két an toàn cho cá nhân cũng như công ty.
Theo kinh nghiệm bản thân, chúng tôi biết là quan trọng như nào khi mà giấy tờ quan trọng, đồ quí giá được cất giữ ở nơi an toàn và mọi lúc đều có thể tiếp cận được.

về chúng tôi

công ty trách nhiệm
hữu hạn anji

giấy chứng
nhận an toàn

bảo hiểm

 

Đối tác

Những tài liệu để tải xuống

Hộp - Giá thuê